Jędrzej Stefan Oksza Płaczkowski

 

Curriculum Vitae

 

BÓG HONOR OJCZYZNA

Jędrzej Stefan Oksza - Płaczkowski (ur. 17 stycznia 1953 w Poznaniu) - Historyk, Społecznik, Animator Kultury, Podróżnik, Kustosz, Poznaniak, Self made man. Zainteresowania: historia nowożytna amerykańska, sztuka, literatura, sport, turystyka.

 

ŻyciorysMłodość i wykształcenie

 

Jędrzej Stefan Oksza – Płaczkowski urodził się w rodzinie arystokratyczno - inteligenckiej. Dziadkowie: Zbigniewa z d. Szczepska herbu Leliwa, 24.02.1912r. - 18.11.1988r.), Stanisław Kostka Oksza Strzelecki,(16.09.1897r. - 2.05.1986r.), żołnierz Legionów Polskich, obrońca Lwowa, podchorąży, odznaczony Medalem Niepodległości oraz Weronika Płaczkowska z domu Brylińska(8.O2.1884r. - 17.06.1973r.)i Wincenty Płaczkowski, z zawodu malarz. Ojciec Dionizy, Stefan (8.O4.1911r. - 9.11.1983r.), dr med., chirurg dziecięcy, Kapitan Armii Krajowej, żona Danuta z Gozdawa Iwaszkiewicz (5.08.1922r. - 5.08.1944r.), Matka Danuta, Anna z d. Oksza - Strzelecka, (17.O4.1934r. - , Bracia: Jerzy (18.O5.1942r. - , dr med. chirurg; Zbigniew, (12.O4.1958r. - , właściciel firmy “ Ziołotex ”. Od lat chłopięcych wyobraźnię kształtowała literatura piękna, a szczególnie powieści historyczne. Na wybór drogi życiowej miał Stanisław Walkowiak, redaktor naczelny “Przewodnika Katolickiego”, który ukierunkował do studiów historycznych. Będąc ministrantem Ks. dr Abpa Antoniego Baraniaka odbył podróż do Paryża i Rzymu, i tam potwierdziło się ogromne pragnienie zgłębiania wiedzy historycznej. W dużym stopniu zaważyła również działalność w “Solidarności”; były wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Muzeum Narodowym w Poznaniu(od 19.12.1991r.,Legitymacja Nr.64) oraz peregrynacje zagraniczne. Uzyskał stypendium British Council oraz idea Salonu Intelektualistów Poznańskich “U Cyryla”, przy Towarzystwie Miłośników Miasta Poznania, prace dydaktyczne w Komisji Młodzieżowej i Kole Przyjaciół Ratusza, tegoż Towarzystwa(od 1983r.,Legitymacja Nr.22/83.).W Komisji Wojewódzkiej Młodzieżowej Służby Ruchu w Poznaniu(od 29.11.1963r.,legitymacja Nr.598/63),oraz w Szkolnym Związku Sportowym -Międzyszkolnym Klubie Sportowym, Poznań(od 1.10.1965r). Satysfakcja ze zdania egzaminu na kartę rowerową,(29.04.1966r.,Nr.2134). Lider oszczędzania pieniędzy w Szkolnej Kasie Oszczędności w Szkole Podstawowej nr 1 i 29,przy ulicy dr Hipolita Cegielskiego 1. Absolwent VI LO im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (1971r.), w latach 1969 - 1970 był Prezesem ProSinfoniki w VI LO. Członek Automobilklubu Wielkopolskiego w Poznaniu (od 01.12.1969r.) legitymacja Nr.93/8.). Członek Ligi Obrony Kraju (od 5.01. 1970r.,Legitymacja Nr.1793). W l. 1972-1973 studiowałem w Medycznym Studium Zawodowym nr III na wydziale pracowników socjalnych, zaliczył 2 semestry. W Akademickim Związku Sportowym w Klubie Uczelnianym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (od 8.12.1975r.,Legitymacja Nr.282/75.). Z dniem 5.XI.2008r.Uchwałą nr 34/2008 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej wszedł w skład Wydziału d/s Współpracy z Samorządami, na podstawie paragrafu 54 ust.1 pkt. 3 Statutu WZPN, Legitymacja Nr 6/08.,V-Przewodniczacy do 11.08.2012r. W 1980 roku na UAM uzyskał tytuł magistra historii za obronę pracy pod tytułem “Polityka Johna F. Kennedy’ego wobec Kuby”,(seminarium magisterskie u prof. dr hab. Lecha Trzeciakowskiego, absolutorium 19.05.1979r.,opiekun roku prof. dr hab. Witold Molik). Po ukończeniu studiów brał udział w seminarium doktoranckim u prof. dr hab. Lecha Trzeciakowskiego. Przygotowuje doktorat pt. “Kwestie bezpieczeństwa w polityce 35 prezydenta U.S.A. Johna F. Kennedyego”, pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Jadwigi Kiwerskiej. Pracę podjął w dniu 15 lutego 1982 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu w jego oddziale: Muzeum Historii Miasta Poznania najpierw jako asystent, następnie starszy asystent i adiunkt. Od 1 maja 2000 roku pracuje w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w dziale dokumentacji historycznej, decyzją Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie dorobku zawodowego - kustosz z dniem 10 października 2002 roku W roku Akademickim 2002/2003 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale historycznym, Podyplomowe Studium Muzeologiczne, ukończone, bez obrony pracy dyplomowej (czerwiec 2003 r. ). Posiada w dorobku liczne publikacje książkowe, między innymi “Polityka J. F. Kennedy’ego wobec Kuby” /1992r./, opracowania: “Stanisław Staszic - Curriculum Vitae” /1986r./, “Stanisław Staszic Itenerarium” /1986r./, “Poznań w roku Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 roku ‘’.Publikował artykuły: w “Biuletynie Informacyjnym Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki”, “Studiach Muzealnych”, “Zdarzeniach Muzealnych”, “Vademecum - Magazynie Informacyjnym, BAZAR”, “Kronice Miasta Poznania”, “Panoramie Polskich Miast”, w Miesięczniku Rady Osiedla Jeżyce - “NASZE JEŻYCE” i w “Świętomarcińskim Słowie”. Publikuję artykuły w prasie codziennej, wywiady w “Słowie Powszechnym”, “Zorzy”, “Kurierze Polskim”, “Ilustrowanym Kurierze Polskim”, “Dzisiaj - Dzienniku Wielkopolan”, “Expressie Poznańskim”, “Głosie Wielkopolskim”, “Gazecie Poznańskiej”, “Welcome to Poznań & Wielkopolska” jako contributing editor. Z inicjatywy powołano “Biuletyn Informacyjny Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody” (lipiec 2000r.). , publikuje w Słowie Świętomarcińskim. W MAGAZINE E L I T E Spółka z o.o., Współpraca ( artykuł pt.’’ MM & JFK’’ ; - M o r s c e r t a h o r a i n c e r t a - ), od IX. 2003r.W miesięczniku K u r s y i S z k o l e n i a , w zespole redakcyjnym , Dom Wydawniczy Medial Sp. z o.o. , od listopada 2003 r. ,jednorazowo. Opracował wspomnienia- “Podchorąży Stanisław Kostka Oksza STRZELECKI w latach 1914-1915, Ossolineum,Wrocław 2001r,s.5,maszynopis. Jest autorem i współautorem scenariuszy-kurator 17 wystaw, między innymi: “Poznań na szlakach międzynarodowego handlu” /1989/, “Poznań w roku Powszechnej Wystawy Krajowej” /1990r./, “Powstanie Poznańskie - Czerwiec 1956 rok” /1991r./, “Cyryl Ratajski - Pamiątki Rodzinne” /1993r./, “Ulice i Zaułki Dawnego Poznania - Jeżyce” w Ratuszu, /1994r./ , “Dawne Jeżyce” w Domu Tramwajarza /1995r./, “Jeżyce Wczoraj i Dziś” (maj - czerwiec 2000), http://www.jezyce.poznan.pl, “Przyszłość zdobywa, kto o nią walczy - patriotyczne kartki pocztowe z lat 1898 – 1939 ” w Ratuszu, “40 lat Czerwca ’56” pod patronatem Lecha Wałęsy w Bibliotece Raczyńskich /1996r/.Przygotowałem wystawę na Poleko - “EKOART 2001” w dniach 19-22.11 /artystów; Tadeusz Sobkowiak, Jerzy Sobociński, Jędrzej Stępak/ Współpracował przy wystawach: “Miniaturowe arsenały” ,17.06-7.10.200117.06-7.10.2001r, “Brać się do pałasza” ,28.10.2001-3.03.2002r., “ Na straży pamięci” /22.02 – 15.06.2003 r./ w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym. Współpraca przy wystawie pt: “Królowa Rycheza, Polska i Nadrenia - stosunki między Polakami a Niemcami w XI w.”, C.K. “Zamek”, 12-31.03.2002r. Zorganizował wystawę: “Wizerunki Papieża Jana Pawła II” według artysty plastyka Bronisława Schlabsa w Sali Wielkiej Ratusza w okresie czerwiec - lipiec 1999r.”. Przygotował prezentację prac plastycznych “NASZA FARA w oczach dziecka” pod patronatem śp. Macieja Frankiewicza, Wiceprezydenta Miasta Poznania, Kościół Farny, październik - listopad 1999r. Ponadto dziełem jest wystawa pod tytułem “Piękno Poznania i Wielkopolski” w V LO im. Klaudyny Potockiej, kurator wystawy (październik 1999r. - styczeń 2000r.). Zaprezentował dwie wystawy w Poznańskiej Farze pn. “Aukcja charytatywna w Ratuszu”, “Warkocz Magdaleny” na rzecz NASZEJ FARY pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 1999 i 2000r. - 22 lipca. Powołał i współorganizuje w dalszym ciągu Festyn NASZEJ FARZE - ’’Warkocz Magdaleny’’, ułożył scenariusz i program, był, m.in. kuratorem ekspozycji prac ludzi niepełnosprawnych i Seniorów pt. “Malowane inaczej”, pod patronatem Wiceprezydenta Miasta Poznania dr Andrzeja Grzybowskiego oraz zorganizował prezentację prac plastycznych obrazów EKOART - Poznańskiej Farze , 2001r. W 2006 r. odbyła się VIII edycja ’’Warkocza Magdaleny.” oraz kolejne do 2012 roku. W miesięczniku “NASZE JEŻYCE”, w którym od jego powstania pełni funkcję redaktora opublikował w nim między innymi monografię Jeżyc. Wraz z Tadeuszem Grabskim, Przewodniczącym Rady Osiedla Jeżyce, zainspirował organizowanie “Dnia Jeżyc” /7 edycji/. Działalność społecznikowską wiąże z Towarzystwem Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego (I zastępca prezesa do 30.08.2012 ), Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu /wiceprezes/,Towarzystwem im. Feliksa Nowowiejskiego przy Al. Wielkopolska 11, (czerwiec 2001r.) Towarzystwem Opieki nad Zabytkami /były sekretarz i skarbnik, obecnie w komisji rewizyjnej, po wyborach 19.05.2005 ponownie w tejże komisji/, Wielkopolskim Towarzystwem Kulturalnym / były członek zarządu/, Polską Sceną w Holandii - Stichting Pools Podium /wiceprezes honorowy/. Byłem Prezydentem Lions Club Pillory Poznań (1995r.). Dynamicznie działam w Towarzystwie Przyjaciół Fary Poznańskiej, od 16.06.2000 roku jako członek zarządu tegoż Towarzystwa. Przygotował aukcję dzieł sztuki i katalog na pomoc dla Kościoła Farnego (12 marca 1999r. w Sali Renesansowej Ratusza), jestem kreatorem Festynu “Warkocz Magdaleny” w Poznańskiej Farze pod patronatem Ryszarda Grobelnego - Prezydenta Miasta i Marcina Libickiego - posła AWS, 24.07.1999r.,24.O7. 2005 r. VII edycja pod patronatem Ks. dr Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego i Ryszarda Grobelnego Prezydenta Stołecznego Miasta Poznania. Był prezesem pierwszego w Europie Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych w Poznaniu, (Legitymacja Nr.34). od maja 1999r. do 17.01.2003r. Prezes Zarządu Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody od 01.02.2000r. do 30.04.2003r., Został przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia Kolekcjonerów i Odkrywców “EXPLORER” od 10.08.2000, oraz kandyduje do Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, Oddział Poznański przy Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, od 2000r., przyjęty jako członek w 2012r. Udział w XXIV Sesji Naukowej Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy pn.’’ MILITARIA WIELKOPOLSKIE ’’ zorganizowanej przez Oddział Poznański Stowarzyszenia w Muzeum Okręgowym w Pile w dniach 16 i 17 października 2004 r., odczytanie tekstu Eligiusza Tomkowiaka - Odznaka pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich. W dniu 22.11.2000r. został wybrany do Rady Ligi Miejskiej w Poznaniu, Oddział Ligi Krajowej. Wstąpił do Poznańskiego Towarzystwa Artystów, Aktorów, Animatorów, Aranżerów, Autorów, Kompozytorów “PTAAAK”, grudzień 2000r. Członek Polskiego Klubu Ekologicznego, Okręg Wielkopolski od marca 2001r., członek Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego od 17.03.2001r. Współzałożyciel Członek Kola Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919r. w Dopiewie , (od 15.O8.2003,Legitymacja Nr.1238). Udział w sesji historycznej - Powstanie Wielkopolskie 1918 -1919r.,w Gimnazjum w Dopiewie,19.01.2005r. W Stowarzyszeniu Związek Muzeów Polskich, od 2001 roku. z siedzibą 90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 36 . W Oddziale Wielkopolskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, od 21.O2.2005r., www3.uj.edu.po\Muzeum. W Akademickim Związku Sportowym,( od 01.10.2005r.,Legitymacja Nr ZG OO5 876). W Stowarzyszeniu ”POZNAŃSKI CZERWIEC ‘ 56, członek Zarządu(0d 10.10.2005 r., Legitymacja członkowska nr 241). Uczestniczył w Komitecie obchodów 45 Rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku - sekretarz, obecnie w Komitecie 49 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. - sekretarz , 2005r.,kontynuował pracę na 50 – 54, obecnie na 57 rocznicę. Bierze udział w Kapitule Nagrody - Statuetki Starego Marycha pod Patronatem Welcome to Poznań & Wielkopolska (sekretarz Kapituły, następnie w komisji rewizyjnej ), obecnie członek kapituły nagrody św. Marcina redakcji (od listopada 2002), w komisji rewizyjnej, od 25.O4.2OO5r.,przewodniczący komisji. Ukończył Museum Management and Public of Museums, zorganizowane przez Dutch Museum Association i Departament Ochrony Dziedzictwa Narodowego w dniach od 11 do 16.02.2001r. w Muzeum Narodowym w Poznaniu, warsztaty -“ Zarządzanie muzeum i jego publiczność”. Ukończył kurs Przedsiębiorczość drogą do samorządności (Entrepreneurship : a way to self govemment) w wymiarze 60 godzin zorganizowany w ramach grantów Ambasady USA w Polsce, 25-05-2002r. Udział w seminarium - ’’Partnerstwo Lokalne Samorządów i Organizacji Pozarządowych w ramach Programu Euro - NGO dofinansowane ze środków Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności i Urzędu Miasta Poznania,24.05.2004 rok. Udział w sympozjum z okazji 65.rocznicy rozpoczęcia przez Niemców akcji wysiedleń mieszkańców Poznania i Wielkopolski do obozu Poznań Główna, Instytut Zachodni w Poznaniu,29 października 2004 r. Z ogromną żarliwością działa w Akcji Katolickiej przy Kościele św. Marcina z Urszulą Wachowską, byłą poseł AWS oraz dr Joanną Tekielak (od 13.12.2000r.,Legitymacja Nr.2011). Współpracował z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, Wydział Rozwoju Regionalnego w Komisja Egzaminacyjna Przewodników Miejskich po Mieście Poznaniu od września 2000r. do 2006r. Od 27.05.2008 r. w Kole Przyjaciół Nowicjatu Zakonu Posługującego Chorym – OO. Kamilianie, vide! www.kamilianie-taciszow.pl. W dniu 5.06.2008 r. przyjęty do Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu zaś 10 grudnia 2008 r. otrzymał nagrodę honorową Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 19118-1919 „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” dla tegoż Towarzystwa. Założyciel Stowarzyszenia na Rzecz „Deklaracji Terezin 2009”, moderator, od 2011 roku. Został nagrodzony m.in. Odznaką Honorową Miasta Poznania (od 13.09.1989r.,Legitymacja Nr.41/14/89./. Złotą Odznaką Miłośnika Miasta Poznania(2.03.1985r.,Legitymacja Nr.382), Złotą Odznaką Miłośnika Miasta Poznania oraz Medalem 75 - lecia Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania (10.03.1993r.,Legitymacja Nr.21/93) ponownie na 85.lecie, Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki I stopnia, 17.11.1998r. za udaną adaptację i ekspozycję stałą zespołu willi z 1908 roku przy ul. Berwińskiego 5 w Poznaniu, siedzibie Radia Merkury S.A. - Regionalnej Rozgłośni Polskiego w Poznaniu. Udekorowany znaczkiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 w dniu 15.O3.2005 roku. Otrzymał dyplom, ’’O BOGA, ZA WOLNOŚĆ, PRAWO I CHLEB’’ z podziękowaniem i wyrazami najwyższego szacunku 28 CZERWCA 2006 ROKU W 5O ROCZNICĘ HISTORYCZNYCH DNI od Wojewody Wielkopolskiego Tadeusza Dziuby. Odznaczony, ’’Medalem 50.Rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca ’56’’,dnia 28.06.06 przez Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego,(Legitymacja Nr.110). Wielki Przeor Polski Dekretem Nr.1/2009 w porozumieniu z Wielkim Mistrzem Orderu Ks. Juliuszem Nowiną Sokolnickim nadał medal XXX – lecia restytucji Orderu św. Stanisława BM za „DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ”, (Legitymacja nr.124, Poznań, dnia 8 maja 2009r), wręczył Wielki Przeor Polski dr Marian Król w dniu 9.06.2009 r., Order św. Stanisława BM, PRAEMIANDO INCITAT – NAGRADZAJĄC ZACHĘCAĆ. Podziękowanie w imieniu Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ ’’Solidarność’’ za niezawodną pomoc i zaangażowanie, na które mogliśmy liczyć nie tylko w tym szczególnym momencie, ale zawsze wtedy, gdy dla ’’Solidarności’’ trzeba było poświęcić swój czas i umiejętności.’’, podpisali przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ ’’Solidarność’’ Jarosław Lange i przewodniczący Komitetu Obchodów Rocznic Poznańskiego Czerwca 1956r. Marek Wiza, pismo z dnia 18 września 2006 r. Otrzymał nagrodę honorową Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” dla Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego,2006 roku. Sylwetka zaprezentowana jest w “Kto Jest Kim w Poznaniu”, Słownik Elit Poznania, ITAKA, Poznań 1998r, “Who is Who w Polsce” Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Hubners blaues Who is Who, Wyd.1,Verlag fur Personenenzyklopedien AG. ,2002 rok., wyd.2., 2003 rok.,wyd.3.,2004 rok.,wyd.4.,2005 rok. W Encyklopedii Actus Purus , Kto jest Kim w Polsce Nowego Millenium 2000-2002r, wyd.1.,Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza dr Macieja Romana Bombickiego.

 

Życie prywatne

 

Jest żonaty: Bogumiła Czesława, jest nauczycielką. Córki: Monika Maria Veronika Howard (ślub, Nowy Jork -21.12.2001r.)- ur.02.11.1976.r.godz.17.00, zaliczone 2 lata teologii na Wydziale Papieskiego i UAM w Poznaniu, ukończona szkoła Hunters University w Nowym Jorku, Student Coucil Members 2000-2001r, obecnie w San Diego, styczeń 2003r, wnuczki; Madison Stephanie-ur.24.O3.2005r.,godz.5.16,(4,5kg.),Sophie Kathryn - ur.02.( niedziela),07.2006r.godz.7.16(4,9kg.) oraz wnuk Sean Michael- ur.23.(niedziela),08.2009r.godz.16.00(5 kg.) Elwira Danuta Wiktoria - ur.22.11.1981.r. godz.20.15;absolwentka Liceum Ogólnokształcącego nr 23 w Poznaniu o profilu humanistyczno - plastycznym, ukończyła Studium Reklamy, Kierunek: Organizacja Reklamy, specjalność - marketing, uzyskała tytuł Technika Organizacji Reklamy, nauka w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych, kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Kierunek; Kulturoznawstwo,Certyfikaty: 11.07.2008 - Dyplom Uznania za udział w event’cie „Integracja poprzez teatr” oraz jako wyraz wielkiego podziwu za odwagę sceniczną, porażającą kreatywność, niespotykaną płodność spontanicznej improwizacji, niepohamowaną ułańską fantazję, unikalną jakość stworzonego dzieła, walory artystyczne wykreowanej postaci oraz milowy krok w rozwijaniu swoich aktorskich umiejętności. 04.04.2009 – Certyfikat Sprzedaż B2B Cold-Call Skuteczne docieranie do potencjalnych klientów zrealizowane przez Praxis. Performance Solutions.Praktyki, Szkolenia: w 2003, gazetka uczelniana „Studenckie Grafitti”, pisanie artykułów o wydarzeniach kulturalnych. 1 – 21 Maj 2004, Wydawnictwo “Welcome to Poznań & Wielkopolska”, Poznań (Polska) 28.02 – 01.03.2006 - Szkolenie Wstępne "Miejsca pracy w sektorze kultury" organizacja WYG International Sp. Z o. o. w ramach Projektu Phare 2003 - "Rozwój Zasobów Ludzkich". 08.05 – 10.05.2006 - Szkolenie dla osób zainteresowanych współpracą z instytucjami publicznymi i samorządowymi – organizacja WYG International Sp. Z o. o. w ramach Projektu Phare 2003 - "Rozwój Zasobów Ludzkich". 2007, „Shortcut group” - współpraca z Firmą zajmującą się dystrybucją biletów koncertowych, promocja, reklama, wsparcie 03.04 – 04.04.2009 Praxis sp. z o. o. – Szkolenie Sprzedaż B2B Cold-Call Skuteczne docieranie do potencjalnych klientów. Program szkolenia obejmował techniki przygotowania i realizacji skutecznego pierwszego telefonu do klienta. 19.03.2009 - Prowadzenie szkolenia dla pracowników Firmy ICON Consulting Group sp. z o. o. (ICG Sp. z o. o.) - Skuteczne techniki zdobywania nowych klientów.Doświadczenie zawodowe: 01.04.2010 - Założenie działalności gospodarczej pod nazwą ELWI Elwira Płaczkowska, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 72245/2010 przy ul. Romana Szymańskiego 6/3, 61-826 Poznań, NIP 778-138-91-42. Syn: Dionizy Stanisław Kostka Wincenty Oksza- ur.21.05.1986.r. godz.7.30 solista chóru “Polskie Słowiki”, sopran, (tenor altowy: tenor liryczny, od 2002r) w Liceum Ogólnokształcącym nr XXIII im. Władysława Reymonta w Poznaniu, matura - 27.O6.2005r, - do Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa na kierunek Stosunki Międzynarodowe. Od 2007 roku w Akademii im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Wokalno – Aktorskim. Na Akademii im. I. J. Paderewskiego w 2011 ukończył licencjat, zaś od października 2011 na studiach magisterskich. Chrześniacy ; Katarzyna Bachur z d. Płaczkowska (23.08.1973r). oraz Wojciech Grześkowiak (09.11.1984r).

 

Pasją są książki, zwłaszcza przewodniki z podróży, kolekcjonuje i lubi czytać. Często odwiedza teatr i filharmonię, jest miłośnikiem muzyki chóralnej. Wolny czas chętnie poświęca grze w tenisa, yachtingowi oraz pływaniu, od grudnia w Nautilus VIP (OOO46PNVIP). (Yachtman’s book, żeglarz 1969 rok, w.: Mój Paderek Niecodziennik jubileuszowy, sobota 24 września 2011; 90 lat Paderka, s.2, „Pod żaglami Paderka”, ” Żagle w „6” zaczęły się w 1968, na Wigrach. Tego, co tam się działo, nie pamiętają nawet najstarsi górale – ale pamiętają „amerykanie” z klasy Jurka (Dzięcioła - Krzychu, Zbychu, Picia, Andrzej), Jaca, Dydol, Piotr, PŁACZEK(Jędrzej Stefan Oksza-Płaczkowski), Ago, Jurek...no i dziewczyny: Ewa, Ola, Marysia, Halinka, Ada... Wachty z kbks-em, pyry z pola, chleb z „marychą” (margaryną) i dżemem...”. Lubi jazdę samochodem. W 2002 roku udział w Poznaniu w pierwszym maratonie biegackim Hansaplast, nieukończony. W dniu 18.O3.2005 r. udział w I Polskim Wielkim Maratonie Biblijnym Verba Sacra , czytanie PISMA ŚWIĘTEGO, II List do Tesaloniczan, Poznań, Kościół Wszystkich Świętych. W dniu 07.03.2007 r. udział w III Maratonie Biblijnym, przeczytany fragment: I Księga Królów 8,1-19 w parafii p.w.: św. Marcina. Dnia 7 kwietnia 2011 r., udział w VII Maratonie Biblijnym, przeczytał fragment Biblii Poznańskiej: Ew. wg Św. Marka 1,29-2,12 w parafii Farnej w Poznaniu, świadectwo uczestnictwa podpisał Sztab Organizacyjny, Jaszczak, Talarek.

 

Do najważniejszych osiągnięć zalicza autorstwo książki o J.F. Kennedy’m i katalogu “Patriotyczne kartki pocztowe z lat 1898-1939...”, ponadto zorganizowanie sesji naukowej “Cyryl Ratajski- Ojciec Miasta”. Przygotował kolejną sesję naukową o Cyrylu Ratajskim pt. “Cyryl Ratajski Prezydent Stołecznego miasta Poznania”, która odbyła się w Śremie w dniu 21 maja 1999 roku, oraz współorganizował uroczystości nadania imienia Cyryla Ratajskiego Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Śremie - pod honorowym patronatem Hanny Suchockiej - Ministra Sprawiedliwości, Jerzego Stęplowskiego - Wicewojewody Poznańskiego i Ryszarda Grobelnego - Prezydenta Miasta Poznania, która odbyła się w Śremie w dniu 12 czerwca 1999 roku.

 

Przygotował wystawę “Świadectwa Poznańskiego Czerwca 1956r.”, towarzyszącą Dniu Jeżyc – 26.05.01r. Pasją stały się podróże zagraniczne do 59 krajów, szczególnie do Stanów Zjednoczonych (trzykrotnie), Japonii, Rosji, Litwy i Ukrainy, Włochy ). Udział w ostatnim etapie rejsu dookoła świata, Bona Terra, Londyn-Szczecin 747 mil morskich, z właścicielem jachtu dr Mieczysławem Kurpiszem, pasażer, załoga (2001r.). Pragnie zorganizować wystawę “ABYŚMY WSZYSCY STANOWILI JEDNO - KS.DR ARCYBISKUP ANTONI BARANIAK, 1904 r.– 1977r. – BOHATER KOŚCIOŁA I OJCZYZNY” Opracowuje katalog pt ’’ Niech żyje Polska!’’ - Kartki pocztowe z lat 1898-2006 ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu , jako źródło do dziejów historii wojskowej, MNP,2006r.- zakończenie w 2013r. Przedstawił wiele pomysłów dla wzbogacenia i ożywienia życia tworzącej się nowej Rady Osiedla Św. Marcin w Poznaniu na bazie doświadczeń zdobytych w trakcie kontaktów w Radzie Osiedla Poznań - Jeżyce. Został członkiem pierwszej Rady Osiedla św. Marcin w Poznaniu na kadencję 2000r. - 2004r., Przewodniczącym w Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury , do 7 stycznia 2002r. .W dniu 31.O1.2004r. zakończył działalność w I kadencji Rady Osiedla św. Marcin w Poznaniu. W III Kadencji Rady Osiedla św. Marcin w Poznaniu, 13.III.2005 r. Jest członkiem Rady Osiedla Św. Marcin na okres kadencji Rady Osiedla od 13.O3.2OO5 r. do 13.O3.2009r, wybrany wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej , oraz w Komisji Kultury i Mediów. Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto – Centrum Poznania, Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu w kadencji 20.03.2011 – 20.03.2015 r.( legitymacja nr 257).

 

Ceni przede wszystkim rzetelność, pracowitość, praworządność, oszczędność, schludność, miłość, wierność, punktualność i lojalność oraz konsekwencję. Obecnie więcej introwertyk niż ekstrawertyk. Zainteresowania merytoryczne; historia wojskowości, aksjosemiotyka karty pocztowej, biografistyka. Katolik, klerykał, weredyk. Tradycjonalista.

 

Cechy charakteru, które stale wypracowuje: pozytywne myślenie, optymizm, męstwo w działaniu, dociekliwość, konsekwencja, permanentna potrzeba wiedzy, wiara w ludzi i pełna ich afirmacja, walczy z uporem. Mieszka w Poznaniu.

 

MOTTO ŻYCIOWE:

 

”WIARA NADZIEJA MIŁOŚĆ”

DANE KONTAKTOWE:

 

Area code +48 61

 

T Home 61 852 79 3961 852 79 39, T Work 61 852 67 3961 852 67 39 Fax: 8515898, Mobile + 048 601 543 740 Mobile + 048 721 504 265 E-mail: jedrzej_s_placzkowski@poczta.onet.pl

 

Http : www.placzkowski.prv.pl Blog: www.placzkowski.blog.onet.pl

 

www.nasza-klasa.pl www.hi5.com

 

Redakcja: Elwira Danuta Wiktoria Płaczkowska-Kaczmarek

 

Opracowanie: Robert Hoffmann E-mail::hoff@poczta.fm T Home 61 825 73 3361 825 73 33, Work 61 829 61 6261 829 61 62 Mobile + 048 609 121 470

 

AKTUALIZACJA: 3.05.2017 godzina 12:16

 

Zapisz

 • Tekst i dodatki
 • Blog, Newsy, Wiadomości
 • Galeria
 • Slider
 • Formularz kontaktowy
 • Kolumny
 • Mapa
 • Prognoza pogody
 • Okazje i promocje
 • Księga gości
 • Licznik odwiedzin
Zwiń


Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2022 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl